container đường bộ, container HCM Hà Nội, vận chuyển đường bộ, container đường dài, công ty vận chuyển bằng container đi Hà Nội, vận chuyển HCM đi đà nẵng, vận chuyển đường bộ, xe tải đường dài, công

container đường bộ, container HCM Hà Nội, vận chuyển đường bộ, container đường dài, công ty vận chuyển bằng container đi Hà Nội, vận chuyển HCM đi đà nẵng, vận chuyển đường bộ, xe tải đường dài, công

container đường bộ, container HCM Hà Nội, vận chuyển đường bộ, container đường dài, công ty vận chuyển bằng container đi Hà Nội, vận chuyển HCM đi đà nẵng, vận chuyển đường bộ, xe tải đường dài, công

Giờ hoạt động

24/7

Hotline

0915 19 7077

Email

cs@sumervietnam.com

Hướng dẫn đặt xe
Có 2 cách để xác định trọng lượng tính cước cho hàng hoá, bưu gửi:

  – Cách 1: Tính theo trọng lượng thực tế.

   Với cách tính này, hàng hoá, bưu gửi sẽ được cân để xác định trọng lượng thực tế.

 – Cách 2: Tính theo trọng lượng quy đổi.

    Với cách tính này, hàng hoá bưu gửi sẽ được xác định trọng lượng tính cước dựa trên việc quy đổi từ kích thước các chiều của hàng hoá bưu gửi đó. Công  thức quy đổi cụ thể như sau:

1. Đối với các dịch vụ chuyển phát theo đường hàng không: (ĐVT: Kg)

Dịch vụ trong nước: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm) / 6000

Dịch vụ quốc tế:      Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm) / 5000

2. Đối với các dịch vụ chuyển phát theo đường bộ: (ĐVT: Kg)

Dịch vụ trong nước: Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm)  / 3000

Dịch vụ quốc tế:      Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm) / 5000

Trong 02 (hai) cách tính trọng lượng trên, trọng lượng nào lớn hơn sẽ được áp dụng để tính cước. Đây là cách tính theo quy định chung của ngành vận tải/ chuyển phát trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Cơ sở của cách tính này được giải thích trên thực tế là khoang chuyên chở hàng hóa của các phương tiện vận tải là có giới hạn. Trong cùng một không gian hữu hạn đó, việc chuyển phát các hàng hóa có trọng lượng thể tích lớn hơn (trọng lượng quy đổi lớn hơn trọng lượng thực) sẽ lấy đi cơ hội để chuyển phát nhiều hơn các hàng hóa có trọng lượng thể tích nhỏ hơn trọng lượng thực.

Chia sẻ bài viết này
Facebook chat